GIỚI THIỆU

Chi cục Bảo vệ môi trường là tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng được thành lập trên cơ sở Phòng Quản lý Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 9775/QĐ-UB ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng. Chi cục Bảo vệ môi trường có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường; ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt...

Đọc thêm...

Quản lý môi trường

Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ

Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ

  Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, quy định, loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ phải là loài đặc hữu hoặc có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - lịch sử và có số lượng cá thể còn ít hoặc đang...

Tin tức

Lễ vinh danh Cây Đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam

Lễ vinh danh Cây Đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2014, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ vinh danh cây Đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh - Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Đ/c Võ Công Trí - Phó bí thư thường trực Thành ủy...

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng