Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2015


 

 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tổ chức xét chọn và trao tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1252/UBND-QLĐTh ngày 13/02/2015 của UBND thành phố và Công văn số 371/BTNMT-TCMT ngày 04/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai kịp thời trong ngành, đơn vị hoặc cấp dưới mình, hướng dẫn đăng ký giải thưởng môi trường đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo mẫu quy định. Các Bộ quản lý ngành hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ và có ý kiến xác nhận vào bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân, cộng đồng thuộc địa bàn quản lý trước khi gửi về Cơ quan thường trực của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Môi trường.

 

 

 

 

Tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong cả nước những quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam theo Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng phải đúng mẫu quy định, có xác nhận đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền và gửi trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường (Qua Chi cục bảo vệ môi trường, địa chỉ: số 24, Hồ Nguyên Trừng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại 3740.449, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  trước ngày 05/4/2015 để cơ quan tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đoạt Giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng không thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng không đoạt Giải thưởng.

 

 

Xem chi tiết Tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia!

 

 

 

Xem chi tiết Thông tư 13/2010/BTNMT tại đây!

 

 

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng