Ký kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020

Sáng ngày 18/8/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã thống nhất cùng ký kết Chương trình phối hợp “Thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)” trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2016-2020)” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc và tín đồ các tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở mỗi địa bàn dân cư; tăng cường xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết giữa người có đời sống tôn giáo và không theo tôn giáo nào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng