Sự kiện nổi bật

Ngày 29/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT và UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 3478/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 và Bộ Theo đó, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature).

Ngày 13/3/2020, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 1561/KH-UBND về việc Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Lĩnh vực: Quản lý tổng hợp rác thải rắn sinh hoạt bao gồm phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng cách hướng đến giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt và góp phần giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ra đại dương

Ngày 4/2/2020, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc triển khai công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chiều ngày 09/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Câu lạc bộ Green Hero tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Chương trình thí điểm mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bộ TN&MT đang gấp rút hoàn thành Quy hoạch không gian biển nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức hai sự kiện nêu trên chiều 07/3, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị trực phối hợp chặt chẽ để tổ chức sự kiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.