Hội thảo đánh giá kết quả chương trình thí điểm mô hình Giảm thiểu rác thải nhựa

          Chiều ngày 09/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Câu lạc bộ Green Hero tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Chương trình thí điểm mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
          Chương trình thí điểm mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” được triển khai thực hiện từ tháng 7/2019 với mục tiêu: (1) kết nối, xây dựng một mạng lưới 30 cửa hàng café cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, trước tiên với ống hút nhựa bằng cách sử dụng các sản phẩm thay thế; (2) thực hiện khảo sát các chủ cửa hàng, người tiêu dùng về việc sử dụng các loại ống hút thay thế để giảm thiểu rác thải nhựa; (3) huy động được 5.000 chữ ký để ủng hộ chiến dịch về việc giảm thiểu rác thải nhựa. Sau 03 tháng triển khai, đến tháng 10/2019 đã có 31 cửa hàng cafe tham gia vào mạng lưới này.
 
          Tại buổi Hội thảo, Câu lạc bộ Green Hero đã trình bày những ưu, nhược điểm của các loại ống hút thay thế ống hút nhựa; các cửa hàng và các doanh nghiệp chia sẻ lý do thực hiện thay đổi sử dụng ống hút nhựa sang các loại ống hút thay thế, những khó khăn khi thực hiện thay đổi sử dụng ống hút nhựa, phương thức bảo quản và vệ sinh các loại ống hút thay thế ống hút nhựa; …
 
Các loại ống hút thay thế ống hút nhựa được trưng bày tại Hội thảo
         
          Để động viên, tuyên dương 31 cửa hàng đã tiên phong trong việc thay thế sử dụng ống hút nhựa bằng các loại ống hút thân thiện môi trường trong hoạt động kinh doanh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao Giấy chứng nhận “Cửa hàng Xanh” cho các cửa hàng này.
 

         
          Trong thời gian qua, Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hành động, mô hình triển khai thực hiện, như: thay thế các chai nước nhựa sử dụng một lần tại các cơ quan làm việc; mô hình đổi rác thải nhựa - trao yêu thương; … Hy vọng, với sự chung tay hành động của tổ chức, cá nhân, trong công cuộc bảo vệ môi trường sẽ góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành phố môi trường trong tương lai.
Đoàn Kim Anh.