Thay đổi số điện thoại của Chi cục BVMT

Chi cục Bảo vệ môi trường thông báo về việc thay đổi số điện thoại các phòng của Chi cục như sau:

 

TT

 

SỐ MÁY

PHÒNG

1

3740444

Phó Chi cục trưởng -Trương Hùng Tiến

2

3740445

Chi cục trưởng - Đặng Quang Vinh

3

3740446

Phó Chi cục trưởng - Phan Thị Hiền

4

3740447

Phòng Kiểm soát ô nhiễm

5

3740448

Phòng Thẩm định và Cấp phép

6

3740449

Phòng Tổng hợp (điện thoại bàn + Fax)

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng