Thông báo thực hiện quản lý, dọn vệ sinh đối với các lô đất trống có chủ trên địa bàn thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2079/UBND-QLĐTh ngày 17/3/2014 về việc vệ sinh môi trường các lô đất trống trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ các lô đất trống khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh môi trường và có phương án rào chắn xung quanh đối với các lô đất trống thuộc mình quản lý; Danh sách chủ các lô đất trống phu luc lo dat trong co chu dot 1.doc

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng