Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố.

Tải QĐ tại đây.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng