BĐBP TP Đà Nẵng với công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển

Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới (KVBG) biển là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, BTL BĐBP và UBND TP Đà Nẵng, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước (QLNN) về đảm bảo ANTT KVBG biển thành phố đã được tăng cường và đạt hiệu quả.

Khu vực biên giới biển TP Đà Nẵng có vị thế đặc biệt quan trọng về QP-AN và phát triển KT-XH của thành phố. Với ý nghĩa có tính chiến lược đó, Đảng và Nhà nước, thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển KT-XH kết hợp với bảo đảm QP-AN, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo ANTT gắn liền vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý ANTT KVBG; Luật Biên giới quốc gia, các Nghị định của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển; về quản lý, bảo vệ ANTT cửa khẩu cảng biển; về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT... BCH BĐBP thành phố đã tổ chức, xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, nhiều biện pháp để nâng cao hiệu lực QLNN về đảm bảo ANTT KVBG biển của thành phố.

Năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, BĐBP thành phố đã xây dựng 22 kế hoạch nghiệp vụ, 9 chuyên án, đấu tranh bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng vi phạm ANTT KVBG biển; thu giữ nhiều loại tang vật, trong đó có hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp. Công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm soát hành chính đã được quan tâm đầu tư bằng việc thực hiện tốt các quy trình công tác nghiệp vụ, vừa chặt chẽ về pháp lý, vừa thông thoáng về thủ tục, tạo thuận lợi tốt nhất cho thuyền viên, khách du lịch và ngư dân ra vào khu vực biên giới biển, phục vụ tốt chiến lược phát triển kinh tế, du lịch của thành phố. Công tác phối hợp với các ngành, các lực lượng, chặt chẽ, thường xuyên, nhất là lực lượng CA, Quân sự trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tuần tra phối hợp có chiều sâu và đạt hiệu quả cao.

Công tác vận động quần chúng và tham gia xây dựng thực lực chính trị ở địa phương đã được chú trọng thường xuyên, đạt kết quả tốt trong thực hiện CHỉ thị 24 của Thành ủy, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, mô hình xây dựng khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền an toàn, cảng cá văn hóa; tham gia có hiệu quả các chủ trương an sinh, an dân của thành phố, bảo vệ cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, chống cướp giật, bảo vệ trật tự khách du lịch, nếp sống văn hóa tại các khu dân cư.

Những kết quả trên đây phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và hiệu quả của các cấp T.Ư và thành phố đối với nhiệm vụ công tác biên phòng; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các lực lượng, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; sự gắn bó mật thiết giữa BĐBP với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân KVBG biển; sự phát huy nội lực của CBCS BĐBP thành phố trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương giao cho.

Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập kinh tế, phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả quy hoạch đô thị có tính bền vững và lâu dài. Tình hình trên biển và KVBG biển có những diễn biến phức tạp mới mà lực lượng BĐBP thành phố cũng như các ngành, các cấp, các lực lượng cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đảm bảo ANTT KVBG biển.

Để thực hiện tốt công tác QLNN về lĩnh vực này, BĐBP TP Đà Nẵng đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KVBG biển và công tác ANTT KVBG biển thành phố; quan tâm và đề cao trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và biên giới quốc gia; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng BĐBP thành phố đối với việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cả về mục tiêu, nội dung và biện pháp tiến hành, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”.

BĐBP thành phố chủ động nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình sát đúng; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ, đấu tranh kiên quyết và xử lý có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và cướp giật ở KVBG biển. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu cảng trong công tác xuất nhập cảnh; kiểm soát các hoạt động nghề cá tại các Trạm kiểm soát biên phòng; đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ BĐBP thành phố đảm bảo về sức khỏe, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta, thành phố về giữ vững ANTT KVBG biển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và duy trì ANTT, an toàn xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Theo báo CADN

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng