Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng: “Quy hoạch phải có tầm nhìn sau 20 năm”

“Về chiến lược, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai phải tập trung vào 4 vấn đề, đó là: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện “đất sạch”, đẩy mạnh mục tiêu kinh tế hóa; tăng cường quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Quy hoạch đất đai phải có tầm nhìn sau hơn 20 năm”. Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị “Tổng kết đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai 2003” diễn ra ở TP.Đà Nẵng sáng 10/12. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài Chính, NN&PTNT, Tư pháp và lãnh đạo HĐND, UBND TP.Đà Nẵng, cùng đại diện các Sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

“Lấy Đà Nẵng làm khâu đột phá” !

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN&MT TP.Đà Nẵng báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai. Theo đó, TP.Đà Nẵng có tổng diện tích tự nhiên là 128.543 ha, với mục tiêu không ngừng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, đo đạc và lập bản đồ địa chính ban đầu ở các loại tỷ lệ từ năm 1996. Hơn thập niên qua, Đà Nẵng đã thực hiện việc thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.300 dự án, với tổng diện tích hơn 17.000 ha, đã di dời giải tỏa trên 85.000 hộ dân. Riêng từ 2005 đến nay, việc thu hồi đất, giao đất để đầu tư hơn 1.000 dự án với tổng diện tích đất khoảng 13.000 ha; tổng số tiền thu từ đất khoảng 14.700 tỷ đồng.


GĐ Sở TNMT Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, trước năm 2003, khi Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua Đà Nẵng đã triển khai và cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 64/CP của Chính phủ. Với tổng số Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hơn 142.400 giấy, đạt tỷ lệ trên 90% số hộ cần phải được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó đối với đất đô thị đạt trên 95%). Như vậy đến nay, tổng số lượng Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn đạt hơn 281.000 giấy. Đây là kết quả nổi bật của Đà Nẵng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, hàng năm, TP.Đà Nẵng thành lập các đoàn thanh kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, năm 2009, đã tổ chức thanh kiểm tra gần 100 doanh nghiệp sử dụng đất, phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm.

Với những thành tựu trên, tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên khẳng định, Đà Nẵng phải là khâu đột phá, nhằm hướng dẫn thi hành và đưa Luật Đất đai vào cuộc sống. Từ đó, coi đây là “mô hình điểm” cần “nhân rộng” ra các địa phương cả nước.

Quy hoạch đất đai cần có tầm nhìn chiến lược !

Trả lời báo giới bên lề Hội nghị, ông Dương Chí Công, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết: “Hiện nay, hệ thống pháp luật chưa quy định rõ thẩm quyền thụ lý giải quyết giữa các cơ quan hành chính với hệ thống Tòa án. Nhất là chưa đồng bộ trong quy trình giải quyết khiếu tố, tranh chấp giữa Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai. Việc quy định ủy quyền theo Luật Khiếu nại, tố cáo phạm vi quá rộng đã tạo điều kiện cho một số phần tử cơ hội lợi dụng kích động, khiếu nại thuê”. Để tháo gỡ vướng mắc này, Quảng Nam cũng như Đà Nẵng, đã ban hành các loại văn bản pháp quy để cụ thể hóa các chính sách trên cơ sở đặc thù của địa phương”.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: “Việc giải quyết tranh chấp khiếu nại đất đai cần có những thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để nắm bắt kịp thời và giải quyết đúng trình tự. Cụ thể phải khắc phục khâu giao đất, cho thuê đất giữa Nhà nước và các nhà đầu tư hiện nay còn có sự chênh lệch về giá”.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo monre.gov.vn

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng