Xử lý thoát nước tạm tại các dự án thuộc Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống thất phương án xử lý thoát nước tạm cho các dự án thuộc Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trước mùa mưa bão năm 2010, trước mắt tạm thời chưa triển khai san nền phần diện tích 05 ha còn lại của Bệnh viên Ung thư ( chuyển sang thực hiện sau mùa mưa bão năm 2010) để đảm bảo khoảng trống điều tiết và giải quyết thoát nước cho khu vực.

UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên VLXD Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với nhà thầu triển khai thi công lắp đặt 05 ống BTLT chịu lực đường kính D=1500mm tại vị trí đường dân sinh hiện trạng để thu nước dẫn vào mương tạm (sau khi tháo dỡ sẽ thu hồi ống BTLT và tận dụng vào dự án Khu dân cư số 7 thuộc Trung tâm đô thị mới Tây Bắc). Đồng thời đào mương tạm bề rộng 10m, với kết cấu dạng mương đất đào trần có gia cố phên tre từ vị trí lắp đặt 05 ống BTLT chạy dọc theo ranh giới Bệnh viện Ung thư dẫn nước về cầu qua Kênh tại Km1+980,4 trên đường Trục I. Các hạng mục phải được hoàn thành trước ngày 30/11/2010.

Theo website UBND TP Đà Nẵng

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng