Đà Nẵng: Thưởng nóng 1 triệu đồng cho người phát hiện đổ rác thải bậy

Người phát hiện hành vi vận chuyển nguyên vật liệu, rác thải đổ không đúng nơi quy định sẽ được thưởng nóng 1 triệu đồng.

Ngày 17-11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Minh có Văn bản chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài Nguyên & Môi trường và các đơn vị liên quan thưởng nóng 1.000.000 đồng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào phát hiện hành vi vi phạm vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải (giá hạ xây dựng, bùn, rác thải …) đổ không đúng nơi quy định. Khi phát hiện hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân báo cho UBND phường, xã có trách nhiệm cử ngay lực lượng đến lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và thưởng tiền mặt trực tiếp cho người phát hiện.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các quận, huyện yêu cầu các phường, xã lập điện thoại đường dây nóng, cử lực lượng trực 24/24 giờ để nhận thông tin và đến ngay hiện trường nơi vi phạm để lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị trực thuộc và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng đổ nguyên vật liệu phế thải không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan của thành phố.

Theo website Bộ TNMT

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng