Hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2012

Ngày 02 tháng 02 mỗi năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới. Nó đánh dấu việc ra đời Công ước về Đất ngập nước năm 1971, tại thành phố Ramsar của Iran. Gọi là công ước Ramsar, văn kiện có hiệu lực năm 1975. Ngày Đất ngập nước thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1997. Kể từ đó cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng đã thực hiện các hành động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị đất ngập nước và lợi ích nói chung và Công ước Ramsar nói riêng.

 

Từ năm 1997 đến nay, website về Đất ngập nước của Thế giới đã đăng tải hoạt động về đất ngập nước từ hơn 95 nước, với nhiều hình thức đa dạng như: diễn thuyết và hội thải, đi bộ, lễ hội, thi mỹ thuật của thiếu nhi, đua thuyền, cộng đồng làm sạch môi trường, các cuộc phỏng vấn trên báo đài, đăng tin trên tạp chí, công bố các chính sách mới, các chương trình mới…ở cấp quốc gia.

 

Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2012 với chủ đề  Vùng đất ngập nước và Du lịch” và có liên quan đến nội dung các cuộc họp tiếp theo của Hội nghị các Bên, COP11: Đất ngập nước, Du lịch và Giải trí,…sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2012, tại Bucharest, Romania.

 

Tại Việt Nam, Tổng cục môi trường đã có công văn số 2181/TCMT-BTĐDSH ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2012 trong cả nước.

 

Theo http://sdt.unwto.org/en/news/2011-10-11/world-wetlands-day-2012

 

 

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng