ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN MÔ HÌNH THU GOM RÁC THẢI THEO GIỜ

 Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình thu gom và vận chuyển rác thải bằng phương thức đặt thùng rác theo giờ”, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng triển khai thí điểm mô hình thu gom và vận chuyển rác thải bằng phương thức đặt thùng rác theo giờ tại khu dân cư số 3 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 16/02 đến ngày 15/03/2012.

Để đánh giá kết quả mô hình sau 01 tháng triển khai, ngày 27/03/2012, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Khuê Trung tổ chức Hội thảo đánh giá một tháng thực hiện mô hình thu gom và vận chuyển rác thải bằng phương thức đặt thùng theo giờ tại UBND phường Khuê Trung. Tham dự Hội thảo gồm có: Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ, UBND phường Khuê Trung, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cẩm Lệ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Xí nghiệp môi trường Cẩm Lệ; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, Cán bộ tổ dân phố và chi hội trưởng hội Liên hiệp phụ nữ của khu dân cư số 3.

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã nêu những thuận lợi và khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện mô hình nói trên và đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp thực tế. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng tiếp nhận những ý kiến đóng góp và chỉnh sửa để tiếp tục triển khai mô hình trong thời gian tới. 

Hy vọng rằng, sau Hội thảo này, mô hình thu gom và vận chuyển rác thải bằng phương thức đặt thùng rác theo giờ tại khu dân cư số 3 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ sẽ được sửa đổi phù hợp với thực tế nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án “thu gom rác thải theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

 

 

Kim Anh – Phòng KSON


 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng