20 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hoà Khánh ký cam kết thực hiện mô hình “Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp”.

Hôm qua, ngày 5 tháng 6 năm 2012, tiếp nối các sự kiện môi trường tại Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn” và “Năm Quốc tế về năng lượng bền vững”, Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất tổ chức Lễ phát động và ký cam kết thực hiện mô hình “Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp” trong khuôn khổ chương trình liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Liên đoàn Lao động thành phố.

Tham dự buổi Lễ phát động có Chủ tịch Liên đoàn lao động, Lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, Sở Nội vụ, UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chi cục Bảo vệ môi trường, và gần 150 đại biểu của 20 doanh nghiệp tham gia ký cam kết.
Xuất phát từ thực tế của thành phố, tình trạng ô nhiễm nước thải công nghiệp cục bộ chưa thật sự chấm dứt, khí thải công nghiệp nhiều nơi vẫn còn xảy ra, khói bụi và khí thải công nghiệp vẫn còn, chất thải rắn các loại cũng đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi, việc áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, các giải pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng…vẫn chưa được quan tâm đúng mức để hướng đến một thành phố phát thải cacbon thấp.
Với mục tiêu là xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường lao động, tạo cảnh quan thân thiện môi trường góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” vào năm 2020, Liên đoàn lao động thành phố khởi đầu chương trình với 20 doanh nghiệp tình nguyện ký cam kết thực hiện mô hình.
Để thực hiện cam kết sau khi ký, Liên đoàn Lao động và Ban Quản lý các KCN và chế xuất đưa ra 08 nhiệm vụ nguyên tắc đối với doanh nghiệp, như là:
(1) Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp; Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
(2) Thực hiện việc đo đạc, kiểm tra về môi trường lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp.
(3) Vận động thực hiện việc trồng cây xanh, xây dựng bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ…đúng với yêu cầu đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
(4) Tham gia đầy đủ các phong trào bảo vệ môi trường do thành phố phát động.
(5) Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động về bảo vệ môi trường.
(6) Ban chấp hành công đoàn cơ sở quản lý và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới An toàn - vệ sinh viên.
(7) Nhận thức việc tham gia bảo vệ môi trường thực hiện mô hình “Doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp”, “Khu công nghiệp xanh - sạch - đẹp” là trách nhiệm của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở, là tiêu chí để thực hiện tốt phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần xây dựng thành phố môi trường.
(8) Định kỳ 6 tháng, doanh nghiệp và Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức đánh giá, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết
 
 
Phan Hiền - Chi cục BVMT
 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng