Đà Nẵng: Thí điểm xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn
Đà Nẵng được chọn là thành phố áp dụng thí điểm xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn với việc đánh giá lại hệ thống quản lý hiện có, lựa chọn những phương pháp mới phù hợp hơn và hoạch định kế hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn cho địa phương một cách hiệu quả nhất trong tương lai.
 
Bãi rác Khánh Sơn, nơi tập trung rác thải của TP Đà Nẵng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trong ba ngày từ 6-8/06, Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tập huấn “Xác định mục tiêu và yêu cầu của các bên liên quan nhằm xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn của TP Đà Nẵng”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn tại Việt Nam” nhằm tập huấn cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Quản lý tổng hợp chất thải rắn dựa trên nguyên tắc 3R (Reduction: giảm thiểu, Reuse: tái sử dụng và Recycle: tái chế) là cách tiếp cận do Trung tâm Công nghệ môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) nghiên cứu, phổ biến trong nhiều năm qua ở các quốc gia trên thế giới và được đánh giá là cách tiếp cận khoa học, phù hợp đối với các nước đang phát triển nhằm quản lý chất thải đạt hiệu quả cao nhất về môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

Ông Mustaq A. Memon, chuyên gia của UNEP, cho rằng hoạt động này nhằm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn cho Đà Nẵng thông qua các hoạt động thu thập dữ liệu chất thải (đặc tính, khối lượng…), đánh giá hệ thống xử lý chất thải hiện có, xác định mục tiêu của kế hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn, xác định các nội dung yêu cầu của các bên liên quan…

Được biết, cuối tháng 4 vừa qua, Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất dầu từ phế thải nilon với công suất 50 tấn nilon/ngày, tận thu tối đa các phế thải tại bãi rác làm nguồn năng lượng sử dụng theo định hướng phát triển của Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.

Theo Chinhphu.vn
 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng