Kết quả Hội nghị Rio+ 20 và hành động của Việt Nam

 

 

 alt

          Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tổ chức Hội thảo thông báo Kết quả Hội nghị  cấp cao của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững (Rio + 20) vừa diễn ra tại Brazin và thảo luận về phương hướng  hành động của Việt Nam nhằm thực hiện những cam kết về việc phát triển nền kinh tế Xanh. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương, bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia UNDP Việt Nam cùng dự và chủ trì Hội thảo.

          Tại Hội thảo, Bà Nguyễn Lệ Thủy, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Phó Chánh Văn phòng phát triển bền vững (Bộ KH&ĐT) cho biết, tại Rio+20, Việt Nam đã giới thiệu với Thế giới toàn cảnh 20 năm thực hiện phát triển bền vững tại việt Nam với  những thành tựu và hạn chế. Trong đó, Việt Nam được đánh giá cao trong công tác xóa đói giảm nghèo; hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường được xây dựng khá đầy đủ và toàn diện; hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường từ TƯ đến địa phương đã từng bước được kiện toàn và hoạt động ổn định; kinh phí dành cho sự nghiệp môi trường đã được tăng cường. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức còn tồn tại hoặc phát sinh đó là: Biến động giá lương thực và năng lượng do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu; chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu; tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt; ô nhiễm môi trường chưa được cải thiện nhiều và sản xuất tiêu dung còn lãng phí và không hiệu quả.

          Việt Nam cũng đưa ra quốc tế 3 bài học kinh nghiệm từ những thành công và thất bại khi thực hiện các  chương trình phát triển bền vững, đó là, muốn thành công cần sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đối với phát triển bền vững; huy động sự tham gia của toàn xã hội và kết hợp phát huy nội lực với hợp tác quốc tế.

          Ngay sau khi Rio +20 kết thúc, Bộ kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan đã bàn thảo và đưa ra chiến lược hành động của Việt Nam đó là: Triển khai các nội dung liên quan của văn kiện Hội nghị Rio+20 và thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; theo dõi, giám sát và  đánh giá thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững đã được ban hành đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế phát triển bền vững; nâng cáo chất lượng quản trị quốc gia đối với phát triển bền vững của đất nước; triển khai hoạt động tăng trưởng xanh nổi bật là xúc tiến thành lập Trung tâm tăng trưởng Xanh của ASEAN tại Việt Nam  và đăng cai tổ chức Diễn đàn tăng trưởng Xanh của các nước ASEAN tại Việt nam vào năm 2013; ưu tiên tăng cường các nguồn lực tài chính, đẩy mạnh truyền thông và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo Monre.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng