Tập huấn “Áp dụng công cụ Bilan Carbon tính toán phát thải khí nhà kính tại Trường tiểu học Quang Trung”

Theo ADEME (Cơ quan Quản lý Môi trường và Năng lượng Pháp), bất kỳ hoạt động nào của con người trong xã hội, trực tiếp hoặc gián tiếp đều phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Do đó, Chúng ta cần phân tích các nguồn phát thải, tính toán lượng khí nhà kính và thiết lập một chương trình cân bằng phát thải. Từ đó mỗi cơ quan, đơn vị đề ra các hoạt động cần thiết để giảm thiểu phát thải, đóng góp cho mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính của mỗi quốc gia.

ADEME đã phát triển một công cụ tính toán được lượng cacbon phát thải từ các nguồn thải ở nhiều loại quy mô hay loại hình hoạt động khác nhau, công cụ gọi là " Bilan Carbone®", qua đó đánh giá tổng thể các tác động phát thải khí nhà kính từ khí thải trực tiếp từ hoạt động của trường học hoặc từ các công trình xây dựng, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng sinh hoạt, hoạt động giao thông và từ nhiều nguồn dữ liệu khác…. "Bilan Carbone®" là một trong những công cụ không thể thiếu để kiểm soát và dự báo những tác động của phát thải cacbon và hậu quả của việc phát thải ở mỗi thành phố.

 

Trên cơ sở khảo sát và xác định các nguồn thải thải khí cacbon tại Trường tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tính toán ước tính ban đầu lượng khí thải nhà kính trung bình mỗi năm tại Trường Tiểu học Quang Trung khoảng 84 tấn cacbon dựa trên công cụ “Bilan Cacbon@”, từ các nguồn:

-         Năng lượng sử dụng

-         Nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ mua sắm

-         Hoạt động đi lại của giáo viên, học sinh và phụ huynh có sử dụng nhiên liệu.

-         Chất thải trực tiếp (nước thải + chất thải rắn)

-         Cơ sở hạ tầng, nội thất và thiết bị các loại.

 

Đây là công cụ mới, việc tính toán rất chi tiết song cũng đơn giản, dựa trên phần mềm excel sẵn đã được Viện Công nghệ châu Á tại Thái Lan chuyển giao. Để cho đội ngũ giáo viên biết ý nghĩa, mục đích của việc tính toán khí nhà kính, tiếp cận được phương pháp mới và chủ động tính toán được trên cơ sở xác định các dữ liệu đầu vào mỗi năm của Nhà trường. Từ đó, Ban giám hiệu Nhà trường có thể kiểm soát các nguồn thải và mức độ sử dụng tài nguyên có hiệu quả, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Sáng ngày 16/8/2012, Tập huấn “Áp dụng công cụ Bilan Carbon tính toán phát thải khí nhà kính tại Trường tiểu học Quang Trung” đã được tổ chức tại Trường tiểu học Quang Trung, nhằm hướng dẫn tính toán cho 30 giáo viên của Trường.

Thông qua bài tập thực hành trên máy tính, giáo viên ước tính được lượng phát thải khí nhà kính, mức độ sai số trong tính toán, khả năng giảm thiểu trong tương lai gần và có cơ sở xác định các mục tiêu giảm thiểu mang tính dài hạn tại Trường.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên thảo luận sôi nổi trong việc sử dụng số liệu tại Trường. Sau khi tính toán được và xác định các nguồn thải chính, học viên đã đề xuất các giải pháp rất thiết thực để thực hiện có hiệu quả tại Trường: Kỹ thuật, đào tạo và tuyên truyền về môi trường nước, không khí và chất thải rắn.

                                              Theo Phan Hiền - Chi cục Bảo vệ môi trường, Đà Nẵng

-------------------------------------

 

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng