Kiểm kê phát thải môi trường hỗ trợ lập quy hoạch kiểm soát nguồn phát thải

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và khí hậu” (gọi tắt là dự án ECUD), từ ngày 16 - 18/2012, Chuyên gia Văn phòng dự án ECUD đã hướng dẫn cán bộ của Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Kỹ thuật Môi trường thuộc Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tiếp cận phương pháp kiểm kê nguồn thải đối với hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố. Đây là một cách tiếp cận mới trong công tác quản lý môi trường tại thành phố Đà Nẵng.

Từ các thông tin cơ bản về hoạt động giao thông, cơ sở hạ tầng giao thông hiện trạng và số liệu về các phương tiện giao thông tại các điểm giao thông tập trung của thành phố, các chuyên gia dự án đến từ Thụy Sỹ đã hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phương pháp kiểm kê phát thải cho hoạt động này. Kết quả thu được các điểm phát thải được biểu diễn trên bản đồ nền thành phố, với các mức ô nhiễm được thể hiện theo các màu sắc khác nhau (từ trung bình đến mức cao).

Qua phương pháp tiếp cận này, các học viên nhận thấy khả năng ứng dụng cao cho công tác quy hoạch quản lý môi trường tương ứng với các hoạt động phát triển KT - XH của thành phố, rất thiết thực và hiệu quả. Việc áp dụng phương pháp này trong tương lai sẽ giúp cho thành phố xác định nhanh chóng các điểm nóng về môi trường, không chỉ đối với hoạt động giao thông, mà còn đối với các hoạt động công nghiệp, du lịch hay bất kỳ trong khu vực đô thị…Đây có thể được xem là một cách lập quy hoạch kiểm soát nguồn thải đô thị nói chung và cho từng ngành, khu vực nói riêng.

Kế hoạch sắp tới nhằm phát triển hoạt động này, cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở TN & MT sẽ cùng các chuyên gia từ Dự án ECUD tiếp tục hoàn thiện việc kiểm kê phát thải từ tất cả hoạt động giao thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, sẽ xây dựng các kịch bản phát thải theo quy hoạch phát triển của hoạt động giao thông nhằm đưa ra những định hướng bảo vệ môi trường cho công tác quy hoạch của ngành giao thông vận tải. Hoạt động công nghiệp và du lịch cũng sẽ là những ngành tiếp theo được ưu tiên thực hiện công tác kiểm kê phát thải môi trường này./.

Kim Hà - VP BĐKH

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng