Ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

Sáng ngày 15/9/2012, để hưởng ứng tinh thần Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức và thành phố Đà Nẵng đăng cai, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng làm đầu mối kêu gọi sự tham gia của các hội, đoàn thể và doanh nghiệp tham gia ra quân vệ sinh môi trường tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ra quân vệ sinh môi trường tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

Mặc dù trời mưa tầm tả từ sáng sớm, nhưng với tinh thần ra quân nhiệt tình, hào hứng của hàng trăm người được huy động từ các tổ chức, đơn vị như: Thành Đoàn Đà Nẵng, Đoàn Khối các cơ quan, quận Đoàn Sơn Trà, hội Nông dân, hội Phụ nữ, công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị, công ty cổ phần Địa cầu (Intercontinental Danang Sun Peninsula resort) cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, ... đã tạo ra một không khí làm việc tích cực và đem lại hiệu quả cao.

Ra quân vệ sinh môi trường nhân Chiến dịch

Ra quân vệ sinh môi trường của công ty cổ phần Địa cầu

Đợt ra quân không chỉ có ý nghĩa phong trào mà còn đem lại hiệu quả trong công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang - vốn là một điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đợt ra quân cũng đã tạo ra hiệu quả nhất định trong công tác tuyên truyền cho các hội đoàn thể, các doanh nghiệp cũng như người dân tại khu vực Âu thuyền nói riêng và người dân thành phố Đà Nẵng nói chung về tinh thần bảo vệ và thân thiện với môi trường./.

Tất Nhiên

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng