Hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường: Giải “bài toán” xung đột


alt
Không ít thách thức trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

 Ngày 21/9 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Gia Viễn - Ninh Bình), Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức Hội thảo Báo chí – Chính sách “Hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Thực tiễn và thách thức chính sách”.

Nhìn lại chặng đường đổi mới và phát triển, Việt Nam đã đạt được những kết quả tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cái giá đã phải trả cho tăng trưởng không hề nhỏ. Đó là nguồn tài nguyên không tái tạo dần bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nghiêm  trọng,   các hệ  sinh  thái  tự nhiên bị  suy  thoái và đa dạng sinh học bị suy giảm.

Các chuyên gia tham dự hội thảo nhận định, mô hình phát triển kinh tế theo chiều rộng cùng với tốc độ gia tăng dân số đã đặt một sức ép rất  lớn  lên môi trường và hệ sinh thái ở Việt Nam. Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng,  nhiều diện tích đất rừng tự nhiên đã được chuyển đổi mục đích sử dụng sang sản  xuất  nông  nghiệp, phát triển cây công nghiệp, khai thác khoáng sản, thủy điện hoặc để phục vụ công tác tái định cư trong các công trình phát triển cơ  sở hạ  tầng.

Mặt khác, quá trình tự do hóa thương mại quốc tế đã gián tiếp dẫn đến tình trạng khai thác và xuất khẩu tài nguyên quá mức. Khai thác và mua bán  lâm sản trái phép ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp cũng trở nên nhức nhối ở nhiều nơi. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường, Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu thực hiện Chương trình nghị sự 21 về Phát triển bền vững từ năm 1992. Qua đó, Việt Nam cam kết theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững: phát triển kinh tế phải đảm bảo hài hòa với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Việt Nam cũng đã tích cực xây dựng một hệ thống các văn bản pháp  luật khá đẩy đủ  liên quan đến môi  trường như Luật Bảo vệ và Phát  triển rừng, Luật Tài nguyên Nước, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đa dạng sinh học …

Tuy vậy, một thực tế vẫn không thể phủ nhận là tình trạng suy thoái môi trường ngày càng  trở nên  trầm  trọng. Một  trong những nguyên nhân chính của  tình  trạng này  là chủ trương ưu tiên mục tiêu phát triển kinh tế kéo dài trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, những xung đột giữa quy hoạch phát  triển và quy hoạch bảo  tồn  thiên nhiên, quyền lực  thực  sự  của  các  cơ quan  làm  công  tác bảo vệ môi  trường, và vấn đề minh bạch trong quản trị tài nguyên thiên nhiên. 

Trước thực trạng mô hình phát triển hiện tại đang bộc lộ nhiều bất cập, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án tái cơ cấu nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây cũng  là một  thời điểm phù hợp để đánh giá  lại vấn đề gắn kết giữa chính  sách phát triển và công tác bảo vệ môi trường. 

 

alt

Quang cảnh hội thảo

Theo Monre.gov.vn

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng