Quy định mới của Đà Nẵng về bảo vệ hệ sinh thái Sơn Trà

Đà Nẵng Ban hành quy định về việc bảo vệ rạn san hô và các hệ sinh thái biển khu vực bán đảo Sơn Trà .  

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về quy định về việc bảo vệ rạn san hô và các hệ sinh thái biển khu vực bán đảo Sơn Trà. Theo đó, có 5 vùng được thả phao để bảo vệ san hô, bao gồm: Bãi Bụt, Bãi Nồm, Hòn Sụp, Hục Lỡ - Vũng Đá, Bãi Bắc. Tại các địa điểm này, nghiêm cấm các hoạt động khai thác hải sản dưới mọi hình thức, cấm nuôi trồng thủy sản, khai thác, thu thập mẫu khoáng sản, san hô, neo đậu tàu thuyền, bẻ cành, xén gốc san hô, thu mẫu động thực vật thuỷ sinh, vi sinh vật…, lấn chiếm, đổ đất, xây dựng công trình; neo đậu tàu thuyền, các phương tiện giao thông đường thủy; gây ô nhiễm môi trường tại vùng bảo vệ; lặn vào vùng bảo vệ khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng và các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến rạn san hô và các hệ sinh thái.

Công tác bảo vệ san hô và các hệ sinh thái tại Bán đảo Sơn Trà bao gồm công tác tuyên truyền liên quan đến các quy định và lợi ích của việc bảo vệ san hô và các hệ sinh thái khu vực Bán đảo Sơn Trà; bảo vệ san hô và hệ sinh thái khu vực Bán đảo Sơn Trà như: Tổ chức bảo vệ san hô và hệ sinh thái các vùng thả phao, tổ chức bảo vệ hệ thống phao khoanh vùng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức tuần tra, kiểm soát liên ngành.

Về trao đổi và xử lý thông tin, Quy định nêu rõ: Thông tin phối hợp được tiến hành dưới hình thức giao ban hoặc bằng văn bản. Việc trao đổi, xử lý thông tin bảo vệ san hô và các hệ sinh thái biển phải bảo đảm chính xác, kịp thời. Khi có những nhận thức khác nhau về nguồn thông tin liên quan đến vụ việc, hiện tượng thì các bên phải phối hợp xác minh, thống nhất kết luận trước khi báo cáo cấp trên và cơ quan thẩm quyền giải quyết. Định kỳ hằng tháng trao đổi thông tin trong việc thực hiện bảo vệ về tình hình kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại các vùng bảo vệ; tình hình khai thác thủy sản tại các khu vực bảo vệ; tình hình phối hợp giữa các lực lượng; tình hình liên quan khác; trong trường hợp có nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, các đơn vị phải chủ động thông báo ngay cho nhau bằng các hình thức như điện thoại, thư điện tử, gửi văn bản, trao đổi trực tiếp... Khi nhận được thông tin, các đơn vị liên quan nhanh chóng cử người có thẩm quyền tham gia phối hợp xử lý vi phạm.

             (Theo Hội Khoa học - Kỹ thuật và kinh tế biển Tp.Hồ Chí Minh - TTKNKNQG)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng