HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO "CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"

Ngày 12/10/2012, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiên góp ý Dự thảo "Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khu vực miền Trung và miền Nam" do Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với sự tham gia của đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương miền Trung và miền Nam nhằm mục tiêu hoàn thiện Chiến lược để trình Chính phủ ban hành.

alt

Tại phiên Báo cáo, GS.TS Đặng Ngọc Dinh đã trình bày sơ lược "Giới thiệu Bối cảnh xây dựng Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; và ThS Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học trình bày sơ lược "Dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

alt

Dự thảo Chiến lược có nêu sơ lược về hiện trạng đa dạng sinh học của Việt Nam hiện nay cũng như nêu ra những cơ hội, thách thức trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Dự thảo cũng nêu rõ quan điểm, tầm nhìn đến năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đến năm 2020. Cụ thể mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách và bộ máy quản lý nhà nước về ĐDSH, nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của xã hội trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH; giảm thiểu những nguy cơ trực tiếp đối với ĐDSH, hệ sinh thái, loài, nguồn gen được bảo tồn, sử dụng bền vững và chia sẽ công bằng, hiệu quả; bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH góp phần tích cực trong Chiến lược thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Với 6 nhóm mục tiêu chiến lược cụ thể, gồm:

- Mục tiêu chiến lược 1: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật, chính sách và tổ chức quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.

- Mục tiêu chiến lược 2: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của mọi thành phần xã hội trong bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH.

- Mục tiêu chiến lược 3: Giảm đáng kể những nguy cơ trực tiếp đối với ĐDSH.

- Mục tiêu chiến lược 4: Bảo tồn hiệu quả các hệ sinh thái, loài, nguồn gen.

- Mục tiêu chiến lược 5: Tăng cường sử dụng bền vững và chia sẻ công bằng hệ sinh thái, loài, nguồn gen.

- Mục tiêu chiến lược 6: Bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH trở thành trọng tâm trong chiến lược thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

alt

Tại phiên Thảo luận, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi nội dung Chiến lược cũng như nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương cũng như ngay chính trong các khu bảo tồn, các vườn quốc gia, ... các ý kiến đóng góp về lộ trình thực hiện chiến lược cũng như mục tiêu đề ra của chiến lược cũng được các đại biểu góp ý sôi nổi nhằm xây dựng một Chiến lược hoàn thiện và nằm trong khả năng có thể thực hiện được.

Các ý kiến góp ý của đại biểu đều nhận được sự phản hồi trực tiếp của Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến tại Hội thảo. Tại kết luận tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng cũng nêu lại các ý kiến đóng góp và sẽ đưa các ý kiến góp ý vào phiên bản sau của Chiến dịch nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho công tác quản lý đa dạng sinh học quốc gia trong thời gian đến.

(Tất Nhiên)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng