Họp sơ kết tình hình thực hiện Đề án thu gom rác theo giờ

          Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện giai đoạn 1 của “Đề án thu gom rác theo giờ” theo Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 13/4/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, do đồng chí Nguyễn Điểu – Giám đốc Sở chủ trì. Tham gia họp gồm có đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Đà Nẵng, Xí nghiệp môi trường quận Cẩm Lệ, UBND các quận, Sở Tài chính và Chi cục Bảo vệ Môi trường.

          Tại buổi họp, Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đà Nẵng đã báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 của Đề án và Kế hoạch thực hiện trong tháng 12/2012, dự kiến Kế hoạch năm 2013. Ngoài ra, các đại biểu tham dự đã đưa ra những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như đề xuất các biện pháp khắc phục để có thể triển khai thực hiện Đề án một cách hiệu quả nhất.

Phòng KSON

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng