Định hướng công tác bảo vệ môi trường trong khu vực hợp tác xã đến năm 2020


 

 

 

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về định hướng công tác bảo vệ môi trường trong khu vực Hợp tác xã đến năm 2020”. Tham dự hội thảo có đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đại biểu đã cùng thảo luận nhiều ý kiến góp phần giải quyết những hạn chế, tồn tại về năng lực hoạt động môi trường cũng như các giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nay đến năm 2020.      

 

Ông Nguyễn Đắc Thắng, Ban Kế hoạch Hỗ trợ - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết: Kinh tế tập thể là khu vực kinh tế rộng lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, với 19.685 HTX. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nước thải, khí thải, chất thải rắn... phát sinh gây ảnh hưởng lớn tới môi trường xung quanh nhưng qua khảo sát thực tế chỉ có 13,4% số HTX có xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường. Lượng nước thải còn lại thường được đổ thải trực tiếp ra hệ thống kênh mương, hệ thống thoát nước công cộng, gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm.    

Đối với chất thải rắn, chỉ có khoảng 32% HTX thực hiện việc xử lý trước khi thải ra môi trường bằng các biện pháp như thu gom, nghiền nhỏ, đốt, thu hồi các chất có khả năng tái chế và tái sử dụng ni lon, giấy vụn, kim loại, nhựa, thủy tinh bằng các phương pháp xử lý đơn giản, thủ công nên hiệu quả xử lý không cao. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh tế hợp tác, HTX chưa đảm bảo điều kiện môi trường làm việc, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động. Tình trạng ô nhiễm về bụi, hóa chất độc hại, tiếng ồn, nhiệt độ đã làm gia tăng tỷ lệ người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp, nhất là trong các ngành hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng, khai thác mỏ...   

 

 

 

 

Liên minh HTX Việt Nam đã hình thành hệ thống các cơ sở triển khai về công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường từ Trung ương tới địa phương. Đơn vị đã ký kết hai chương trình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2006 - 2010 và 2011 - 2015 với nội dung: “Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”. Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập hai tổ chức chuyên nghiên cứu và triển khai công tác khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, 7 tổ chức có các hoạt động về khoa học công nghệ và môi trường.

Theo nguồn: Monre.gov.vn

Nhằm giải quyết thực trạng trên, các đại biểu đã thống nhất, từ nay đến năm 2020 sẽ triển khai thực hiện nhiều nội dung, trong đó chú trọng đẩy mạnh hướng dẫn hoạt động phối hợp, theo dõi việc triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình phối hợp mà hai bên đã ký kết cho giai đoạn 2011 – 2015; nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích, hỗ trợ cho các HTX, tổ hợp tác phát huy vai trò trong quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường; điều tra, đánh giá chuyên sâu về ô nhiễm môi trường với từng loại hình HTX; tư vấn hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trong bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực công tác bảo vệ môi trường...   

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng