Ban hành Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam 6/11/2012 4:36:14 PM

 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam.

Theo đó, các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài  có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, khảo nghiệm chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, cấp Giấy Chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trước khi đưa vào lưu hành, sử dụng theo danh mục được ban hành theo quyết định này.
 
Định kỳ 6 tháng một lần, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam.
 
Chế phẩm sinh học được phép lưu hành bao gồm các chế phẩm sinh học sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chưa có tên trong Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam, hoặc các chế phẩm sinh học có tên trong Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật .
 
Xem Quyết định và Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam tại đây.QĐ 1630_Danh_muc_CPSH_24-9-2012.docQĐ 1630_Danh_muc_CPSH_24-9-2012.doc

Theo Vea.gov.vn

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng