Sẽ có quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước
 

alt
Chiều ngày 20/12, Bộ TN&MT đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng kiểm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến dự và chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng, đại điện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục Môi trường; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với các cơ quan liên quan.
alt
 
Theo đó, Ban soạn thảo trên được thành lập theo Quyết định số 1458/QĐ-BTNMT ngày 05/9/2012 với các thành viên: Thứ trưởng kiểm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, Trưởng ban; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng, Phó Trưởng Ban, Cục trưởng Cục BTDDSH Phạm Anh Cường, Thành viên thư ký; các thành viên đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT gồm có Tổng cục Biển và Hải đạo, Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Kế hoạch.
 
Nhiệm vụ của Ban soạn thảo là xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 bảo đảm nội dung phù hợp với đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như đảm bảo tính khả thi cao.
alt
 
Tại hội thảo, TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục BTĐDSH đã thay mặt Ban soạn thảo trình bày tổng quan lộ trình xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước trong đó đánh giá lại toàn bộ cơ sở pháp lý liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học; đưa ra tiến độ cũng như lộ trình; nội dung hồ sơ trình; nội dung khung báo cáo và đánh giá các khó khăn và vướng mắc trong quá trình xây dựng nhằm kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cách giải quyết hiệu quả.
 
Khung Báo cáo Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ngoài phần mở đầu sẽ bao gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất sẽ tập chung đánh giá các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng đa dạng sinh học của cả nước; Phần thứ hai sẽ đưa ra quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong đó đưa ra các phương án và các luận chứng lựa chọn phương án quy hoạch; Phần thứ ba nêu lên các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thiện hệ thống các khu bảo tồn, xây dựng hệ thống hành lang đa dang sinh học, phát triển các cơ sở bảo tồn ĐDSH, các phương án tổ chức thực hiện, các cơ chế kiểm tra, giám sát và điều chỉnh quy hoạch…
alt
 
Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến cho biết Ban Soạn thảo thông qua tiến độ, lộ trình xây dựng, hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch, khung dự thảo báo cáo quy hoạch và đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên trong việc hoàn thiện các bản dự thảo ban đầu. Thứ trưởng đề nghị các thành viên Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến góp ý các thành viên Ban soạn thảo và chuyên gia tham dự cuộc họp khẩn trương hoàn thiện các dự thảo này.
 
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến chỉ đạo Cục Bảo tồn ĐDSH chủ trì, phối hợp với Tổ Biên tập và chuyên gia tập chung đẩy mạnh thực hiện theo đúng tiến độ và theo đúng lộ trình đã xây dựng; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng quy hoạch để có chỉ đạo, định hướng tháo gỡ kịp thời. Trong quá trình xây dựng quy hoạch cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT; huy động tối đa sự tham gia, góp ý, phối hợp của các đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt đồng thuận của các Bộ, ngành liên quan đối với dự thảo Quy hoạch; Nghiên cứu, kế thừa các sản phẩm, dữ liệu sẵn có hỗ trợ xây dựng Quy hoạch./.
Theo Vea.gov.vn
 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng