Cải thiện hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường khu công nghiệp (KCN) được ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các đơn vị liên quan tập trung thực hiện. Hệ thống xử lý (HTXL) nước thải tập trung của các KCN vận hành tương đối ổn định; mùi hôi giảm đáng kể, tình trạng khiếu nại đã giảm nhiều. Đồng thời, ý thức của các doanh nghiệp (DN) trong công tác bảo vệ môi trường cũng được nâng lên rõ rệt. Đó là những kết quả đạt được đáng ghi nhận.

Môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang đã bớt “nóng”

Giảm các điểm nóng

KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền Thọ Quang vốn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua do việc xử lý nước thải không bảo đảm dẫn đến phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến khu vực dân cư chung quanh. Sau hơn 2 năm vận hành HTXL nước thải KCN, Công ty TNHH KHCN Môi trường Quốc Việt không bảo đảm năng lực, trong khi tải lượng thải mỗi ngày quá lớn, tính chất nước thải phức tạp, nên luôn xảy ra sự cố. Trước tình hình đó, từ tháng 4-2012, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (thuộc Sở TN&MT) đã tiếp nhận khôi phục, xây dựng mới HTXL nước thải của từng DN. Hiện đã có 14/14 DN khôi phục và vận hành ổn định HTXL nước thải.

 Đối với Âu thuyền Thọ Quang, nhiều hoạt động được ngành TN&MT triển khai nhằm hạn chế ô nhiễm như: nạo vét bùn, hút nước, bùn ô nhiễm tại cầu cảng, vận hành trạm bơm thông thủy Âu thuyền, xây dựng đường cống bao quanh Âu thuyền để đưa nước về Trạm XLNT Sơn Trà. Tổ công tác liên ngành cũng được thành lập để theo dõi trực tiếp và kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm ở KCN, HTXL nước thải tập trung KCN và Âu thuyền Thọ Quang.

Tại các KCN khác trên địa bàn thành phố, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở TN&MT) và các đơn vị liên quan đã và đang đẩy nhanh đầu tư HTXL nước thải tập trung; thúc đẩy đấu nối nước thải; giám sát quá trình vận hành hệ thống XLNT tập trung; kiểm tra tình trạng hệ thống thu gom nước thải ở các KCN; kiểm tra tuân thủ xả thải sau đấu nối của DN... Đến nay, tỷ lệ đấu nối của các KCN là trên 90%, nước thải KCN đã được thu gom xử lý tập trung. Chất lượng nước thải sau xử lý của các HTXL nước thải tập trung có các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép.

Ông Đặng Quang Vinh, quyền Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, cho biết: Nhìn chung những điểm nóng theo lộ trình xây dựng “Thành phố môi trường” của các ban, ngành chức năng cơ bản đã giải quyết xong, những điểm “nóng” nay không “nóng” nữa, những điểm phát sinh mùi hôi được hạn chế hơn, các kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn giảm đáng kể.

Không còn “nóng” nhưng phải làm triệt để

Tuy các điểm nón g trước đây giờ không còn “nóng” nữa, nhưng không phải thế mà chủ quan. Bởi, tuy tất cả các khu, cụm CN đã có  HTXL nước thải tập trung theo quy định, song trên thực tế chất lượng nước thải sau xử lý tập trung chưa ổn định, đôi lúc còn vượt chuẩn. Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm; kiểm tra và đề xuất các biện pháp quản lý, kỹ thuật để giảm tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra Âu thuyền. Tập trung giám sát, theo dõi hoạt động của trạm XLNT tập trung KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền Thọ Quang để tham mưu kịp thời ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra.

Trước mắt, đối với KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và Âu thuyền Thọ Quang sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát ô nhiễm, đồng thời thúc đẩy nhanh việc xây dựng trạm XLNT mới. Tại các KCN sẽ đôn đốc, thúc đẩy nhanh việc đấu nối nước thải của các DN vào hệ thống XLNT tập trung. Riêng tại Công ty CP Thép Dana-Ý và Công ty CP Thép Thái Bình Dương (CCN Thanh Vinh mở rộng), chi cục đã chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động của các đơn vị này và sẽ có phương án xử lý trong thời gian tới bảo đảm không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Kim Anh - CCBVMT (theo nguồn: baodanang.vn)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng