Hội nghị triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố về tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để triển khai, ngày 07/02/2014, Sở TN & MT đã chủ trì Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu từ các cơ quan: Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố, tổ liên ngành thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU, UBND các quận, huyện, phường xã, các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các đơn vị liên quan.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào nhiều vấn đề môi trường như: ô nhiễm môi trường sông Phú Lộc, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang và KCN DVTS Đà Nẵng; mùi hôi tại các cửa xả ven biển; ngập úng tại một số xã: Hòa Sơn, Hòa Phước, Hòa Châu thuộc huyện Hòa Vang; ô nhiễm lô đất trống tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh, các tuyến đường: Trường Sa, Hoàng Sa quận Sơn Trà và xã Hòa Châu; công tác thu gom rác thải tại xã Hòa Liên,…

Trong bài kết luận Hội Nghị, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách, luật pháp có liên quan đến bảo vệ và gìn giữ môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND. Các sở, ban, ngành, Chi cục Bảo vệ Môi trường, UBND quận, huyện, phường, xã, các tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng có liên quan.

2. Địa bàn làm điểm, Thành phố chọn là quận Hải Châu và Thanh Khê triển khai nhiều hoạt động có liên quan. Tuy nhiên, Sở đề nghị tất cả các quận, huyện và yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường chọn từ 01 - 03 phường thân thiện môi trường, 03 - 05 trường tiểu học trên địa bàn có tiềm năng hoặc đạt chuẩn Trường học xanh để Thành phố công nhận.

 

4. Vấn đề đảm bảo vệ sinh trong đô thị, Sở yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Đô thị Đà Nẵng lưu ý trong công tác: thu gom, vệ sinh các điểm đặt thùng/trạm trung chuyển, vệ sinh phương tiện thu gom, đảm bảo tần suất như đã được chỉ đạo. Tuyệt đối không để rác lưu cửu hoặc tần suất thu không đảm bảo. Đối với 508 tuyến đường thành phố đã đặt hàng quét dọn vệ sinh, đề nghị đảm bảo. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Môi trường Đô thị Đà Nẵng nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch thu gom rác không cần thùng rác, tổ chức thí điểm tại một số điểm du lịch trọng điểm của thành phố để làm cơ sở nhân rộng trong thời gian đến. Về lâu dài, đề nghị Công ty nghiên cứu, tham mưu Sở đề xuất UBND thành phố xem xét, bố trí xe thu gom rác bằng năng lượng mặt trời để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

 

Sở giao Chi cục Bảo vệ Môi trường tổng hợp và công khai danh sách tuyến đường đặt hàng lên các phương tiện đại chúng, cung cấp đến cấp phường, xã liên quan để làm cơ sở giám sát; Chi cục lưu ý lên Kế hoạch để kiểm tra đột xuất.

5. Về quản lý môi trường đối với lô đất trống: Hiện nay, Thành phố đã có QĐ số 39/2014/QĐ-UBND và Kế hoạch số 9104/KH-UBND. Mỗi phường, xã đã hình thành đường dây nóng/Tổ xử lý nhanh,.. Sở đề nghị UBND các quận, huyện rà soát tổ chức quản lý tốt đối với các lô đất trống trên địa bàn mình, các khu vực đất trống lớn Sở đã có tổ chức dọn vệ sinh và bàn giao, các địa phương chủ động làm việc với Sở Xây dựng để được sử dụng tạm. Đặc biệt để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường ở các khu đất trống, công cộng, đề nghị UBND quận, huyện phường, xã chỉ đạo cán bộ quy tắc, bộ phận có liên quan vào cuộc quyết liệt.

Sở yêu cầu Văn phòng ĐKQSD Đất Một cấp chỉ đạo các văn phòng trực thuộc, yêu cầu Phòng TNMT, 02 bộ phân này phố hợp với nhau để hướng dẫn về mặt thủ tục “Cam kết BVMT” đối với chủ sử dụng các khu, lô đất trong trường hợp chưa sử dụng theo Điều 16 QĐ số 39/2014/QĐ-UBND, báo cáo Sở hàng quý để trình UBND thành phố.

6. Về thu gom rác theo giờ, Sở đề nghị: UBND quận, huyện phường, xã tuyên truyền, hướng dẫn đến tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức cá nhân trên địa bàn về giờ đổ rác, giờ thu gom để nhân dân biết. Giao Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp tục đăng thông tin, tài liệu lên website, Báo Đà Nẵng, clip thông báo trên ĐRT để tổ chức, cá nhân biết thực hiện.

Sở cũng đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo đến các TDP để hỗ trợ giám sát công tác thu gom rác theo giờ, có những phản ảnh kịp thời qua Sở và các cơ quan quản lý địa phương để chỉ đạo chấn chỉnh. Đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các UBND các quận, huyện tiến hành rà soát quỹ đất và đề xuất bố trí điểm tập kết giá hạ, phế thải xây dựng, vị trí tập kết và rửa thùng phục vụ thu gom theo giờ trong năm nay.

7. Đối với phòng ngừa ô nhiễm và tập trung xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường:

Đối với KCN DVTS Đà Nẵng, đề nghị Ban quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên triển khai thực hiện dự án xây dựng HTXLNT tập trung cho KCN. Sở giao Chi cục Bảo vệ môi trường, Công ty TN & XL nước thải giám sát kỹ thuật trong năm 2015, theo dõi và đề xuất liên quan đến Công trình trọng điểm cấp thành phố về xử lý ô nhiễm ở sông Phú Lộc. Vấn đề môi trường ở KCN, UBND thành phố đã có chỉ đạo về mặt quản lý, năm 2015, Sở đề nghị BQL các KCN & CX tổ chức thực hiện.

 

8. Về xử lý ngập úng đô thị, Sở yêu cầu Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải lập Dự thảo Kế hoạch Khơi thông cống rãnh trong Khu dân cư, khu đô thị và có giải pháp xử lý triệt để các điểm ngập úng gửi Sở xem xét, đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện. 

 

9. Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giám sát môi trường, đề nghị:

Các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan, đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã, các sở, ban ngành, đoàn thể trong phạm vi, chức năng của ngành, đơn vị, có tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện để đảm bảo các tiêu chí nêu trong kế hoạch này.

10. Về công tác hỏa táng, Sở giao Chi cục Bảo vệ Môi trường hoàn thiện, tham mưu trình Thành phố Đề án “Khuyến khích áp dụng hỏa táng thực hiện mục tiêu thành phố môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

11. Các nội dung phân công và các đề nghị thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị” đã có trong Kế hoạch số 01/KH-STNMT mà chúng ta vừa nghe, tôi đề nghị các Sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, UBMTTQ, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, quá trình làm có vấn đề nào vướng, đề nghị phản hồi về Sở để tổng hợp và kịp thời điều chỉnh.

12. Giám đốc Sở giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động thi đua hoặc lồng ghép phát động thi đua trong đơn vị, ngành, địa phương mình về thực hiện Năm “Văn hóa, văn minh đô thị 2015” để có động lực, tạo khí thế mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

       Minh Cường - CCMT

 

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng