KH số 190/KH-UBND TP. "Triển khai Năm văn hóa, VMĐT 2015"

Ngày 12/01/2015, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành KH số 190/KH-UBND về việc triển khai Năm văn hoá, văn minh đô thị với 7 nội dung chủ yếu và 3 nhóm hành vi được tập trung xử lý trong năm 2015. Click vào KH số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 để tải về.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng