KH số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 của Sở TN&MT "Triển khai Năm văn hóa , VMĐT - lĩnh vực môi trường"

Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 để triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường. Click vào Kế hoạch số 01/KH-STNMT để tải về.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng