QĐ thành lập tổ kiểm tra công tác Năm VH, VMĐT ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 02/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của ngành Tài nguyên và Môi trường. Click vào QĐ số 104/QĐ-STNMT ngày 02/3/2015 để tải về,

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng