Đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh và góp ý về Văn hóa Văn minh đô thị

Sở Thông tin và Truyền thông đang tổ chức hoạt động đường dây nóng phục vụ "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" với số điện thoại được sử dụng để tiếp nhận thông tin là 0511.3.881888. Trung tâm Thông tin dịch vụ công - Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức trực tất cả các ngày trong tuần để tiếp nhận phản ảnh, góp ý của người dân chuyển Tổ liên ngành hoặc cơ quan chuyên môn xử lý; đồng thời cung cấp thông tin chính xác người phản ảnh để phục vụ kiểm tra, xác minh hoặc khen thưởng.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng