Báo cáo quý 1 tình hình thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị - lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 18/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Báo cáo số 211/BC-STNMT về Kết quả triển khai Năm văn hóa văn minh đô thị 2015. Click tại đây để tải văn bản.

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng