Đà Nẵng - Luang Prabang chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố môi trường

 Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình các thành phố bền vững về môi trường ASEAN (ESC), sáng 6-4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Viện Chiến lược môi trường toàn cầu Nhật Bản và Đoàn đại biểu thành phố Luang Prabang (CHDCND Lào) tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường giữa thành phố Luang Prabang và Đà Nẵng.

 

Về những kết quả đạt được qua 5 năm xây dựng đề án “Đà Nẵng- thành phố môi trường”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng Nguyễn Điểu cho biết, có được những thành quả trên là nhờ vào nỗ lực của chính quyền và sự tham gia, ủng hộ của toàn dân cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong đó có sự hỗ trợ của Viện Chiến lược môi trường toàn cầu thông qua “Chương trình mô hình các thành phố bền vững về môi trường”.

 

Tại hội thảo, hai bên đã chia sẻ những hoạt động bảo vệ môi trường tại thành phố mình và thống nhất định hướng: Tuy mỗi thành phố có những vấn đề về môi trường và có những cách tiếp cận khác nhau song đều cùng mục đích xây dựng thành phố môi trường hướng đến sự phát triển bền vững. Trong đó, cần sự chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, nhà quản lý về môi trường.

 

Đoàn Kim Anh - CCBVMT (theo baodanang.vn)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng