Đà Nẵng: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hợp tác quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng

 

Được xem là kim chỉ nam cho các đề xuất, định hướng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngay từ khi được phê duyệt Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và đặc biệt là sự hỗ trợ của các nước, tổ chức quốc tế.

 

Cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ môi trường, chống BĐKH

 

Ngay từ giai đoạn đầu, thông qua hàng loạt các dự án về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH đề án đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ và các cơ quan phát triển thuộc các chính phủ. Trong đó có thể kể đến các dự án tiêu tiểu như: Dự án Phát triển đô thị Đà Nẵng thân thiện với môi trường và khí hậu, dự án Hỗ trợ xây dựng chiến lược khí hậu địa phương, dự án Năng lượng sạch tại Việt Nam VCEP, dự án Tẩy độc môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng… dưới sự tài trợ của nhiều nước: Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Hà Lan…

 

Nhật Bản là đối tác song phương hỗ trợ Đà Nẵng mạnh mẽ các dự án về môi trường. Trong thời gian qua, cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và Ngân hàng phát triển Châu Á Nhật đã tài trợ một loạt các dự án về cải thiện môi trường nước không khí và giảm thải cacbon đặc biệt là dự án cấp nước Hòa Liên, Đà Nẵng có mức tài trợ lên đến 2 triệu USD.

 

Thông qua Chương trình Mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ; Tăng cường năng lực phòng chống thiên tai tại 13 xã nghèo thường xuyên gặp bão lụt ở ven biển TP. Đà Nẵng của  Bộ Ngoại giao Đức và tổ chức Malteser International (Đức)… các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần quan trọng giúp Đà Nẵng bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

 

Ngoài ra, nhiều dự án khác như: Nhà ở chống bão vì TP. Đà Nẵng có khả năng chống chịu, xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị thông qua giáo dục lồng ghép; xây dựng mô hình thủy văn và mô phỏng sự phát triển đô thị, đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu BĐKH đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng… cũng được thực hiện có hiệu quả.

 

Đồng thời, Đà Nẵng cũng đang chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác về quản lý và xử lý môi trường với các nước có công nghệ xử lý môi trường hiện đại. Tiêu biểu là việc thiết lập quan hệ hợp tác với thành phốBoras, Thụy Điển trong lĩnh vực tái chế rác thải.

 

Nhằm nâng cao năng lực và vị thế của Đà Nẵng trong lĩnh vực môi trường thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, thành phố đã cử cán bộ tham gia tích cực vào các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế để trình bày về đề án Thành phố môi trường, các vấn đề thách thức mà thành phố đang đối mặt cùng cộng đồng quốc tế tìm được tiếng nói chung trong việc thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chống BĐKH và tăng trưởng xanh. Đà Nẵng là thành viên tích cực trong các tổ chức và diễn đàn quốc tế như: Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH…

 

Thông qua các hoạt động này, tiếng nói và vai trò của TP. Đà Nẵng trong sự nghiệp chống BĐKH, bảo vệ hệ thống Trái đất đã được nâng lên và được cộng đồng quốc tế và cả nước ghi nhận.

Tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế giúp Đà Nẵng bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH

 

Tăng cường hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực mới

 

Để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường Đà Nẵng sẽ tiếp tục tham gia các thể chế, diễn đàn về quản lý tài nguyên, môi trường và tranh thủ các nguồn lực về vốn và công nghệ của nước ngoài để thực hiện các chương trình, dự án bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với BĐKH, phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2 và giai đoạn 3.

 

Dựa trên mạng lưới mà Đà Nẵng đã xác lập thông qua hợp tác đa phương cũng như hợp tác song phương với các địa phương trên thế giới, thành phố cần quảng bá hình ảnh, mục tiêu hướng đến thành phố môi trường và kêu gọi đầu tư tài trợ cho các dự án về môi trường.

 

Bên cạnh đó, chủ động lập các dự án cụ thể kêu gọi hợp tác trong lĩnh vực môi trường. Với định hướng, mục tiêu và quy trình rõ ràng như vậy, Đà Nẵng sẽ thu hút được sự quan tâm của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực môi trường, tranh thủ được nguồn lực tài chính, kiến thức và kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến để hoàn thành mục tiêu trở thành Thành phố môi trường vào năm 2020.

 

Trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này đã được Đà Nẵng mở rộng đáng kể. Tích cực tranh thủ các nguồn lực về vốn và công nghệ của nước ngoài để thực hiện các chương trình, dự án bảo bệ môi trường, quan tâm nhiều hơn các lĩnh vực mới như: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch…

 

Hợp tác quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại TP. Đà Nẵng. Đặc biệt trong bối cảnh TP. Đà Nẵng đang vươn tới mục tiêu trở thành Thành phố môi trường vào năm 2020, thành phố cần phải huy động sự hỗ trợ từ nhiều nguồn lực quốc tế về tài chính cũng như kinh nghiệm và các mô hình quản lý môi trường hiệu quả. Tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng là một trong những phương thức nâng cao vị trí và hình ảnh của thành phố trên trường quốc tế và khu vực, để hình ảnh TP. Đà Nẵng- một thành phố luôn hướng đến sự phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và là thành phố sinh thái để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế.

 

Đoàn Kim Anh - CCBVMT (theo http://www.monre.gov.vn)

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng