Ký kết chương trình liên tịch giữa Sở TN & MT và Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng.

Ngày 27/11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hịên nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đọan 2015-2020.

 Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố đã cùng thống nhất ký kết các nội dung phối hợp như sau:

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thành phố; vận động hội viên Hội người cao tuổi thành phố và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên.

 2. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội Người cao tuổi thành phố tham gia tổ chức các hoạt động, mô hình cụ thể về quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thiết thực phù hợp điều kiện và khả năng của mình.

 3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xây dựng và nhân rộng các mô hình sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước; xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi và cộng đồng.

 4. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị hoặc chủ trì tổ chức các chương trình, hoạt động nhân các sự kiện hàng năm: Tết trồng cây vào Tết âm lịch hằng năm, Ngày Đất ngập nước thế giới 02/2, Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Ngày Trái đất 22/4, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,...

 5. Tổ chức khen thưởng, tuyên dương kịp thời các gương tốt, việc tốt, các sáng kiến liên quan quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tạo bước chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động. Tham gia ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

 Tham gia Lễ ký kết có đại diện các phòng tài nguyên và môi trường các quận, huyện, Hội người cao tuổi các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

 Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Văn Kiện, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố rất vui mừng và quyết tâm sẽ phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các họat động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành công đề án Đà Nẵng - thành phố Môi trường vào năm 2020./.

                                                                                   Thu Hà

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng