Xem xét sự trùng lặp các tác phẩm

Trên cơ sở triển khai Quyết định số 9083/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chuẩn và quy trình xét chọn, công nhận “Trường học xanh” và Thông báo số 127/TB-STNMT ngày 27/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng “Trường học xanh”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-STNMT ngày 22/10/2015 về việc thành lập Hội đồng xét chọn Biểu trưng Trường học xanh 2015.

Trên cơ sở các tiêu chí đề ra tại Thông báo số 127/TB-STNMT ngày 27/7/2015, Hội đồng xét chọn Biểu trưng Trường học xanh đã tổ chức xét, lựa chọn được 03 tác phẩm lọt vào vòng chung kết. Để đảm bảo công tác xét chọn biểu trưng, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị như sau:

Trong thời gian từ ngày đăng thông tin đến hết tháng 12/2015, đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân xem xét 03 tác phẩm nếu phát hiện có sự trùng lặp, sao chép đối với các tác phẩm, đề nghị quý đơn vị thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường, thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường (email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , điện thoại: 05113.740.449) để xử lý.

 

Click vào đây để xem

 

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng