Thay đổi thời gian thu gom rác theo giờ

          Ngày 24-3, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố họp triển khai Quyết định số 451 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

          Theo đó, thống nhất việc thu gom rác bằng đặt thùng theo giờ: Từ 15 giờ - 21 giờ sang 17 giờ - 23 giờ; thu gom bằng xe ba gác: Từ 6 giờ - 7 giờ sang 17 giờ - 21 giờ; thu gom trực tiếp bằng xe cuốn ép: Từ 7 giờ - 17 giờ. Việc thực hiện chuyển đổi thời gian thu gom rác theo giờ tại 6 quận: Từ ngày 1-1-2016, thực hiện trên địa bàn quận Hải Châu; từ ngày 1-3-2016 thực hiện đối với 5 quận còn lại gồm Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Thời gian thu gom rác bằng xe ba gác và thùng cố định sẽ đảm bảo 40% địa bàn thực hiện thu gom từ 17 giờ - 21 giờ và 60% còn lại thực hiện thu gom từ 6 giờ - 17 giờ. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, UBND các quận và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng khảo sát, đề xuất tăng thêm các tuyến đường thực hiện đặt thùng theo giờ, nhằm từng bước chuyển thời gian thu gom bằng xe ba gác và thùng cố định trên toàn địa bàn sang thu gom từ 17 giờ đến 21 giờ. Từ năm 2018, dừng việc thu gom rác thải bằng đặt thùng cố định trên địa bàn thành phố…

Đoàn Kim Anh - CCBVMT (theo http://www.baodanang.vn)

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng