Đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý nước rỉ rác

Ngày 2-8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan bàn về phương án xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố cho biết, trước thực trạng nhà máy xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn vận hành không hiệu quả, dẫn đến ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn phương án của Công ty CP Kỹ thuật Seen để đề xuất thành phố tiến hành đầu tư. Phương án này nghiên cứu và đề xuất như sau: Từ khi bãi rác Khánh Sơn được che bạt phủ, lưu lượng nước rỉ rác ít hơn so với trước, ổn định trong khoảng 330m3/ngày đêm. Dự kiến đến năm 2020, bãi rác sẽ đóng cửa hoàn toàn, do đó lưu lượng nước rỉ rác phát sinh ước tính từ 500-700m3/ngày đêm. Vì vậy, đề xuất công suất tối thiểu hệ thống xử lý nước thải là 500m3/ngày đêm, công suất cực đại 700m3/ngày đêm.

Đối với việc xử lý mùi, sẽ xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý mùi phát sinh tại các hồ yếm khí, thiếu khí, bể điều hòa, tháp stripping bằng phương pháp sinh học kết hợp hóa học bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trước khi thải ra môi trường. Việc xử lý bùn phát sinh tại các bể lắng được bơm về bể nén bùn. Bùn sau khi nén được đưa về máy ép và đưa lên chôn lấp ở bãi rác. Nước thải từ quá trình ép bùn được đưa về hệ thống xử lý nước rỉ để xử lý. Chi phí đầu tư gần 80 tỷ đồng, chi phí vận hành (tạm tính) 31.000 đồng/m3, tiến độ thực hiện 19 tháng…

               Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chọn công nghệ để xử lý nhưng phải bảo đảm tính pháp lý trong quá trình xây dựng nhà máy mới. Đề nghị Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng trong khi chờ có nhà máy mới để xử lý nước rỉ rác, phải khẩn trương đưa ra các phương án tiếp nhận và khắc phục, phải xử lý được tối đa nước rỉ rác để giữ môi trường…

Nguồn: baodanang.vn

 

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng