Tin tức hàng ngày
Đầu tháng 7 bắt đầu thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

    Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải bao gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013. Theo Nghị định, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống...

Đọc thêm...
 
Đà Nẵng - Sẽ có Quỹ bảo vệ môi trường
Đà Nẵng - Sẽ có Quỹ bảo vệ môi trường

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008. Đến nay, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc thực thi Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” đòi hỏi phải tăng cường nguồn lực tài chính cả trong và ngoài ngân sách để đáp ứng các mục tiêu của Đề án đã được phê duyệt. Do vậy, việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết và cấp bách. Cấp quốc gia, Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập từ năm 2002 và đến nay...

Đọc thêm...
 
Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân Phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp ở Hòa Nhơn
Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân Phong trào Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp ở Hòa Nhơn

Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp đợt cao điểm do thành phố phát động tại huyện Hòa Vang, Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 05/3/2013 ra quân hưởng ứng phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp và thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của đợt ra quân là: chung tay góp sức với cộng đồng địa phương để thực tốt phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp; Góp phần xây dựng xã Hòa Nhơn ngày càng xanh - sạch - đẹp, đáp ứng các tiêu chí môi trường xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 10 tháng 3, cùng với Lễ phát động cấp...

Đọc thêm...
 
Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Sửa đổi 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 342/QĐ-TTg sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009. ​5 tiêu chí được sửa đổi là tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về về cơ cấu lao động, tiêu chí số 14 về giáo dục và tiêu chí số 15 về y tế. Đến 2015, chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng/người Quyết định 491/QĐ-TTg quy định nội dung tiêu chí thu nhập là thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung...

Đọc thêm...
 


Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng