Sự kiện nổi bật
Ký kết chương trình liên tịch giữa Sở TN & MT và Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng.

Ngày 27/11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hịên nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đọan 2015-2020.  Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố đã cùng thống nhất ký kết các nội dung phối hợp như sau:  1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thành phố; vận động hội viên Hội người cao tuổi thành phố và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường,...

Đọc thêm...
 
Phân công thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp

Trong thời gian qua, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp được triển khai theo phân công tại Công văn số 2690/UBND-QLĐTh ngày 09/4/2013 của UBND thành phố về phân công thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp đối với một số tuyến đường chính và khu vực có vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố, đã đạt được những kết quả nhất định, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc tại địa phương. Tuy nhiên, việc duy trì vệ sinh tại một số tuyến đường còn chưa đảm bảo do các đơn vị phụ trách đã thay đổi địa điểm trụ sở làm việc hoặc phát sinh những khu vực mới có nguy cơ gây ô nhiễm....

Đọc thêm...
 
Ký kết chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường

Ngày 17/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hịên nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đọan 2015-2020. Tham gia Lễ ký kết có đại diện  phòng tài nguyên và môi trường, Hội Nông dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan. Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố đã cùng thống nhất ký kết các nội dung phối hợp như sau: 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và vận động các cán bộ, hội viên, nông dân thành phố...

Đọc thêm...
 
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

  Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3416/BTNMT-TCMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2015. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng...

Đọc thêm...
 


Page 2 of 5

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng