Đa dạng sinh học
Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng lần thứ VI
Đại hội Đại biểu Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng lần thứ VI

“Về chiến lược, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai phải tập trung vào 4 vấn đề, đó là: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện “đất sạch”, đẩy mạnh mục tiêu kinh tế hóa; tăng cường quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Quy hoạch đất đai phải có tầm nhìn sau hơn 20 năm”. Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị “Tổng kết đánh giá tình hình thi hành Luật Đất...

Đọc thêm...
 


Page 5 of 5

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng