Kiểm soát ô nhiễm
Dồn điền, đổi thửa để khắc phục tình trạng manh mún đất lúa
Dồn điền, đổi thửa để khắc phục tình trạng manh mún đất lúa

Theo Dự thảo Nghị định về chính sách quản lý đất lúa đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, chủ trương là khuyến khích việc dồn điền, đổi thửa để khắc phục tình trạng manh mún về quy mô các thửa đất lúa, tạo điều kiện cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, văn bản dự thảo trên cũng đề xuất quy định rằng, tổ chức, cá nhân được phép nhận chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất lúa từ người sử dụng đất khác để trực tiếp tổ chức sản xuất nông nghiệp có sử dụng lao động gia đình là chính với hạn mức đất nhận chuyển nhượng theo quy định....

Đọc thêm...
 
Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3: Bảo vệ môi trường - tương lai cho phát triển bền vững
Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3: Bảo vệ môi trường - tương lai cho phát triển bền vững

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 (năm 2010) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thu hút đông đảo các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức quốc tế… Đây là dịp để Bộ TN&MT đánh giá lại những kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm (2005 - 2010); trao đổi và cùng thống nhất hành động về công tác bảo vệ môi trường trong thập niên mới; tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của các nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo...

Đọc thêm...
 
Đà Nẵng: Đề nghị tăng mức thu phí vệ sinh và lệ phí cấp Giấy chứng nhận nhà đất
Đà Nẵng: Đề nghị tăng mức thu phí vệ sinh và lệ phí cấp Giấy chứng nhận nhà đất

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND TP xem xét quyết định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Cụ thể như sau: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất: hộ cá nhân: 100.000đ, tổ chức: 500.000đ; cấp lại (kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN: 50.000đ. Miễn thu lệ phí đối với hộ gia đình, cá nhân ở huyện Hòa Vang (trừ trường hợp các hộ gia đình, cá nhân tại các quận trên địa bàn thành phố được cấp GCN quyền sử dụng đất,...

Đọc thêm...
 
Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng: “Quy hoạch phải có tầm nhìn sau 20 năm”
Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn TP. Đà Nẵng: “Quy hoạch phải có tầm nhìn sau 20 năm”

“Về chiến lược, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai phải tập trung vào 4 vấn đề, đó là: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện “đất sạch”, đẩy mạnh mục tiêu kinh tế hóa; tăng cường quản lý Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Quy hoạch đất đai phải có tầm nhìn sau hơn 20 năm”. Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị “Tổng kết đánh giá tình hình thi hành Luật Đất...

Đọc thêm...
 


Page 11 of 12

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng