Công tác chỉ đạo
QĐ thành lập tổ kiểm tra công tác Năm VH, VMĐT ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 02/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015" của ngành Tài nguyên và Môi trường. Click vào QĐ số 104/QĐ-STNMT ngày 02/3/2015 để tải về,

Đọc thêm...
 
KH số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 của Sở TN&MT "Triển khai Năm văn hóa , VMĐT - lĩnh vực môi trường"

Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 để triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường. Click vào Kế hoạch số 01/KH-STNMT để tải về.

Đọc thêm...
 
KH số 190/KH-UBND TP. "Triển khai Năm văn hóa, VMĐT 2015"

Ngày 12/01/2015, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành KH số 190/KH-UBND về việc triển khai Năm văn hoá, văn minh đô thị với 7 nội dung chủ yếu và 3 nhóm hành vi được tập trung xử lý trong năm 2015. Click vào KH số 190/KH-UBND ngày 12/01/2015 để tải về.

Đọc thêm...
 
Hội nghị triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - của Ngành Tài nguyên và Môi trường
Hội nghị triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố về tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-STNMT ngày 20/01/2015 về triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” - nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để triển khai, ngày 07/02/2014, Sở TN & MT đã chủ trì Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu từ các cơ quan:...

Đọc thêm...
 


Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng