GIỚI THIỆU

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Đà Nẵng ngày 19/5/2016

Nhằm tiếp tục theo dõi chất lượng nước biển ven bờ và tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển hằng ngày tại 08 vị trí gồm khu vực bãi tắm: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng, cầu cảng Tiên Sa, cửa sông Phú Lộc, cửa sông Cu Đê, cảng Liên Chiểu Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ ngày 19/5/2016 tại 08 vị trí trên như sau: Các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ: pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH­­4+N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Cd (Cadimi), Cu (đồng), Pb (Chì), CN- (Cyanua), Hg (Thủy ngân) tại 08 vị trí trên so với giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm,...

Đọc thêm...
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Đà Nẵng ngày 15/5/2016 và 17/5/2016

Nhằm tiếp tục theo dõi chất lượng nước biển ven bờ và tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển hằng ngày tại 08 vị trí gồm khu vực bãi tắm: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng, cầu cảng Tiên Sa, cửa sông Phú Lộc, cửa sông Cu Đê, cảng Liên Chiểu. Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ 02 ngày: 15 và  17/5/2016 tại 08 vị trí trên như sau: Các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ: pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH­­4+N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Cd (Cadimi), Cu (đồng), Pb (Chì), Cyanua (CN-), Thủy ngân (Hg) tại 08 vị trí trên so với giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng...

Đọc thêm...
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Đà Nẵng ngày 13/5/2016

Nhằm tiếp tục theo dõi chất lượng nước biển ven bờ và tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển hằng ngày tại 08 vị trí gồm khu vực bãi tắm: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng, cầu cảng Tiên Sa, cửa sông Phú Lộc, cửa sông Cu Đê, cảng Liên Chiểu Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ ngày 13/5/2016 tại 08 vị trí trên như sau: Các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ: pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH­­4+N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Cd (Cadimi), Cu (đồng), Pb (Chì) tại 08 vị trí trên so với giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước” của...

Đọc thêm...
Triển lãm ảnh “Đời sống của Vọoc chà vá chân nâu ở Sơn Trà”

Chiều ngày 17/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh và nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã Nguyễn Trường Sinh đã khai mạc Triển lãm ảnh “Đời sống của Vọoc Chà vá chân nâu ở Sơn Trà”, thời gian diễn ra từ ngày 17 - 22/5/2016 tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố. Voọc chà vá chân nâu là loài đặc hữu của Đông dương, chúng được mệnh danh là “Nữ Hoàng linh trưởng”. Đây là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao, thuộc nhóm IB trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Đầu năm 2016, các nhà khoa học đã đồng ý nâng lên cấp độ bảo tồn lên mức Cực kỳ nguy cấp trong danh lục Sách đỏ thế giới (IUCN). Ở Việt Nam, loài này chỉ phân bố từ Nghệ An...

Đọc thêm...
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Đà Nẵng ngày 11/5/2016

Nhằm tiếp tục theo dõi chất lượng nước biển ven bờ và tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu quan trắc, đo đạc chất lượng nước biển hằng ngày tại 08 vị trí gồm khu vực bãi tắm: Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Non Nước, Bãi Rạng, cầu cảng Tiên Sa, cửa sông Phú Lộc, cửa sông Cu Đê, cảng Liên Chiểu. Kết quả phân tích chất lượng nước biển ven bờ ngày 11/5/2016 tại 08 vị trí trên như sau: Các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ: pH, DO (lượng oxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH­­4+N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Cd (Cadimi), Cu (đồng), Pb (Chì), CN- (Cyanua), Hg (Thủy ngân) tại 08 vị trí trên so với giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm,...

Đọc thêm...


Page 2 of 4

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng