Tin tức hoạt động
Thay đổi thời gian thu gom rác theo giờ

          Ngày 24-3, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố họp triển khai Quyết định số 451 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.           Theo đó, thống nhất việc thu gom rác bằng đặt thùng theo giờ: Từ 15 giờ - 21 giờ sang 17 giờ - 23 giờ; thu gom bằng xe ba gác: Từ 6 giờ - 7 giờ sang 17 giờ - 21 giờ; thu gom trực tiếp bằng xe cuốn ép: Từ 7 giờ - 17 giờ. Việc thực hiện chuyển đổi...

Đọc thêm...
 
Danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Phong trào NCN XSĐ

THÔNG BÁO V/v công khai danh sách các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  trong Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp năm 2015   Căn cứ Quyết định số 8460/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại thi đua thực hiện Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố, ngày 19/02/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng xét công nhận các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào năm 2015, trong đó thống nhất danh sách 38 tập thể và 18 cá nhân trình UBND thành phố khen thưởng.          ...

Đọc thêm...
 
Trao quà Tết cho các công nhân vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang

Trong những năm qua, thực hiện chương trình Nông thôn mới và Đề án thu gom rác thải, công tác thu gom và xử lý rác trên địa bàn huyện Hòa Vang đã đạt được những kết quả nhất định, đã tạo được những chuyển biến tích cực về môi trường. Tuy nhiên, với địa bàn rộng lớn, dân cư thưa thớt nên công tác thu gom còn gặp không ít khó khăn. Góp phần không nhỏ vào công tác thu gom rác thải, mang lại môi trường xanh - sạch - đẹp, trên địa bàn các xã đều có công sức của những công nhân lao động trực tiếp, đi thu gom rác từng hộ gia đình. Phần lớn những công nhân thuộc các tổ thu gom rác trên địa bàn huyện Hòa Vang...

Đọc thêm...
 
Kiến nghị các quy định về bảo vệ môi trường

        Ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật Bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực thi hành; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.          Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời gian đến, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát và tổng hợp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc  và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Do đó, để có cơ sở tổng hợp,...

Đọc thêm...
 


Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng