Quản lý môi trường
Tăng cường quản lý chất lượng không khí

          Tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải và giám sát chất lượng không khí xung quanh nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủphê duyệt. Mục tiêu cụ thể là kiểm soát tốt các nguồn khí thải, tập trung vào nguồn khí thải công nghiệp, năng lượng lớn và giao thông, đến năm 2020; tăng cường năng lực quốc gia về kiểm soát khí nhà kính, góp phần...

Đọc thêm...
 
Đà Nẵng: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Đà Nẵng: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Hợp tác quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng   Được xem là kim chỉ nam cho các đề xuất, định hướng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngay từ khi được phê duyệt Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và đặc biệt là sự hỗ trợ của các nước, tổ chức quốc tế.   Cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ môi trường, chống BĐKH   Ngay từ giai đoạn đầu, thông qua hàng loạt các dự án về bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH...

Đọc thêm...
 
Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ
Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ

  Tiêu chí xác định loài được ưu tiên bảo vệ Theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, quy định, loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ phải là loài đặc hữu hoặc có một trong các giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa - lịch sử và có số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dạo tuyệt chủng theo quy định của pháp luật. Trong đó, loài có số lượng cá thể còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng được xác...

Đọc thêm...
 
Cải thiện hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Thời gian qua, công tác kiểm tra và xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường khu công nghiệp (KCN) được ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các đơn vị liên quan tập trung thực hiện. Hệ thống xử lý (HTXL) nước thải tập trung của các KCN vận hành tương đối ổn định; mùi hôi giảm đáng kể, tình trạng khiếu nại đã giảm nhiều. Đồng thời, ý thức của các doanh nghiệp (DN) trong công tác bảo vệ môi trường cũng được nâng lên rõ rệt. Đó là những kết quả đạt được đáng ghi nhận. Môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang đã bớt “nóng” Giảm các điểm nóng KCN Dịch vụ thủy sản...

Đọc thêm...
 


Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng