Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Môi trường
73/2014/QĐ-TTg 19/12/2014 QUY ĐỊNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
Môi trường
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Quy định hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Khoa học Công nghệ
31/2010/NĐ-CP 29/03/2010 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Khoa học Công nghệ
2376/QĐ-TTg 28/12/2010 Phê duyệt định hướng quy hoạch lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Khoa học Công nghệ
45/2012/TT-BGTVT 23/10/2012 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe ô tô, xe gắn máy
Khoa học Công nghệ
44/2012/TT-BGTVT 23/10/2012 Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Khoa học Công nghệ
53/2012 22/11/2012 Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Khoa học Công nghệ
44 /2007/TTLT-BTC-BK 07/05/2007 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Khác
64/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Quy định về quản lý cây xanh đô thị
Khác
50/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.
Khác
65/2010/NĐ-CP 11/06/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học
Khác
75/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.
Khác
35/2009/NĐ-CP 07/04/2009 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.
Khác
42/2009/NĐ_CP 07/05/2009 Quy định về việc phân loại đô thị.
Khác
90/2009/NĐ-CP 20/10/2009 Quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động hóa chất.
Khác
29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
Khác
108/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Khác
131/2006/NĐ-CP 09/11/2006 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
Khác
126/QĐ-TTg 02/02/2012 Quy định việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng
Khác

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng