Văn bản pháp quy
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Lĩnh vực
37/2011/QĐ-TTCP 29/06/2011 Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
Khác
71/2010/QĐ-TTg 09/11/2010 Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Khác
76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Khác
02/QĐ-CCMT 08/02/2012 Quyết định về việc thành lập Tổ biên tập Trang tin điện tử của Chi cục BVMT TP. Đà Nẵng
Khác
03/QĐ-CCMT 09/02/2012 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên website Chi cục BVMT TP. Đà Nẵng
Khác
50/2010/QH12 17/06/2010 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Khác
33/2005/QH11 14/06/2005 Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Khác
01/2002/QH11 16/02/2002 Luật Ngân sách nhà nước 2002
Khác
1999/QH11 20/05/1998 Luật Tài nguyên nước
Khác
1866/QĐ-TTg 08/10/2010 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2020.
Khác
2427/QĐ-TTg 22/12/2011 Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Khác
135/2009/QĐ-TTg 04/11/2009 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Khác
04/2012/TT-BCT 13/02/2012 Quy định phân loại và ghi nhãn đối với hoá chất
Khác
43/QĐ-TTg 09/01/2012 Thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
Khác
07/2012/CT-TTg 02/03/2012 Chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, KCN, KCN cao, Cụm công nghiệp
Khác
72/2012/NĐ-CP 24/09/2012 Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Khác
03/2013/NĐ-CP 04/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
Khác
168/QĐ-BGTVT 18/01/2013 Về việc đính chính Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Khác
11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Khác
43/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 Ban hành Quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Khác

Quảng cáo

Thành phố môi trường

 

 

Liên kết

Dự báo thời tiết

Đà Nẵng